Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΑΛΛΑ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ!

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ!

Πατρίδα νοούμε την κοινότητα ελεύθερων πολιτών, και αυτών που οι εκάστοτε κυβέρνηση ελληνοποιεί δίνοντας την υπηκοότητα, η Nέα Δημοκρατία μάλιστα δίνει και ιθαγένεια δια στόματος Βορίδη ενώ με την ιδέα του έθνους νοούμε μια πολιτισμικά ομοιογενής κοινότητα!

Η ανθρωπότητα διαιρείται σε ομάδες με εγγενή, προσίδια χαρακτηριστικά, οι οποίες αποκαλούνται έθνη κατά τρόπο φυσικό, δεδομένο ή αυτονόητο. 

Οι άνθρωποι αναπτύσσουν μεταξύ τους δεσμούς ταύτισης και αλληλεγγύης ως μέλη του ίδιου έθνους, στο οποίο είναι συναισθηματικά προσδεδεμένοι.

Η εθνική είναι υπέρτερη όλων των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, τις οποίες και καθυποτάσσει. Αντιστοίχως, τα μέλη του έθνους οφείλουν αφοσίωση πρωτίστως –και, αν χρειαστεί, ολοκληρωτικά– προς το έθνος τους, το οποίο αναγνωρίζουν ως ιδιαίτερο και ξεχωριστό και ως πηγή υπερηφάνειας για τους ίδιους. 

Το έθνος αξιώνει την αυτοδιάθεσή του –εάν δεν την έχει ήδη πετύχει–, η οποία οφείλει να εκφραστεί με κάποια μορφή πολιτικής κυριαρχίας. 

Το έθνος αυτοπροσδιορίζεται και αυτοκατανοείται θεμελιωδώς σε συνάφεια (και) προς τις διαστάσεις του χρόνου (του) και του χώρου (του), δηλαδή αντιστοίχως με αναφορά στην καταγωγή και στην ιστορία του, καθώς και σε κάποια γεωγραφική περιοχή ή επικράτεια. Αυτός ο αυτοπροσδιορισμός λαμβάνει αφηγηματική μορφή και συνιστά την εθνική αφήγηση (εθνική ιστορία). 
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις